TIETOA KOULUSTAMME

Tervetuloa kotikouluun Fuengirolaan!

Meidän kotikoulumme sijaitsee Fuengirolassa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Fuengirolan juna-asemalta on vain 150 metriä koululle. Koulumme rakennus sijaitsee turvallisesti täysin aidatun alueen sisällä, jonne pääsee vain lukitun portin kautta.
Ulkoilemaan pääsemme rannalle, sekä piha-alueellemme, jossa on kauniit suihkulähteet. Rakennuksen yläkerrassa on tarvittaessa käytössä uima-allas, jossa voimme käydä pulahtamassa. Rannalle kävelee reilu viisi minuuttia.

Koulumme toivottaa kaikki erilaiset oppijat tervetulleiksi. Meillä oppiminen on helppoa ja pyrimme positiivisen psykologian kautta motivoimaan ja löytämään jokaisesta oppilaastamme heidän vahvuutensa. Meille on tärkeää, että kaikilla on hyvä olla ja meillä viihdytään. Sosiaaliset taidot ja ihmisenä kasvaminen ovat koulumme keskeiset arvot.

Alla on kuva uima-altaastamme ja oikealta pääset kurkkaamaan videon sisäpihaltamme.

Yllä on kuva uima-altaastamme ja alta pääset kurkkaamaan videon sisäpihaltamme.

Miten kotikoulumme toimii?

Meidän kotikoulussamme oppilas opiskelee sekä itsenäisesti että pienryhmissä. Koulussamme on 30 oppilaspaikkaa. Opettajan apu on aina saatavilla. Opetussuunnitelmana noudatetaan Suomen peruskoulun opetussuunnitelmaa ja meille ovat tervetulleita kaikki peruskouluikäiset oppilaat. Myös lukiota etänä tai verkossa suorittavat oppilaat ovat meille tervetulleita.

Jos oppilas viettää Espanjassa kotikoulussamme lyhyen aikaa, hänen tulee tuoda mukanaan omat oppimateriaalinsa Suomesta. Nämä voivat olla perinteisiä oppikirjoja, tehtäväkirjoja, verkko-materiaaleja tai muita opetusmateriaaleja, jotka on sovittu hänen oman Suomi-opettajansa kanssa Suomessa.

Jos oppilas viettää Espanjassa pidemmän aikaa ja huoltaja päättää ottaa oppilaan pois perusopetuksesta Suomessa, huoltaja vastaa itse oppivelvollisen opintojen järjestelyistä, kuten oppimateriaalien hankkimisesta ja varsinaisesta opiskelusta.

On tärkeää huomioida, että kunnalla tai taholla, josta oppilas lähtee pitkäksi ajaksi Espanjaan kotikouluun, ei ole velvollisuutta järjestää opetusta, tukiopetusta, erityisopetusta tai opiskeluhuoltopalveluita oppivelvolliselle, eikä heidän tarvitse antaa maksuttomia materiaaleja tai ohjeistusta. Huoltaja on siis itse vastuussa oppivelvollisen perusopetuksen oppimäärää vastaavien tietojen ja taitojen saavuttamisesta sekä oppivelvollisen edistymisestä. Poissaolojen osalta huoltaja ja opetuksen järjestäjä kotikunnassa sopivat yhdessä järjestelyistä.Oppimateriaalit voivat olla perinteisiä koulukirjoja tai sitten oppilas voi halutessaan opiskella etäkoulu Kulkurin avulla.

Huomioithan siis, että on tärkeää, että huoltajana olet itse yhteydessä oppilaan omaan kouluun tai kotikuntaan ennen Espanjaan tuloa. Tämä koskee sekä lyhytaikaisia oleskeluja että pidempiaikaisia oleskeluja.

Kotikoulussamme oppilas tekee itsenäisesti tehtäviä ja etenee opinoissaan Suomen tahtiin. Valvomme, että tehtävät tulevat tehdyiksi, ja tarvittaessa voimme järjestää oppilaalle tukitunteja kotikoulussamme. Jos haluaa todistuksia, tulee osallistua Suomessa erityiseen tutkintoon, jossa osaamisen taso voidaan arvioida. Kotikoulussamme ei ole todistuksen kirjoitusoikeutta. Kokeita voi suorittaa meillä, ja toimimme yhteistyössä oppilaan oman Suomi-opettajan kanssa.

Vaikka oppiminen kotikoulussamme tapahtuukin itsenäisesti ja osittain pienryhmissä, pidämme sosiaalista kanssakäymistä tärkeänä arvona ja järjestämme päivän mittaan erilaisia sosiaalisia hetkiä, jotta oppilaat pääsevät tutustumaan toisiinsa. Tavoitteenamme on luoda kannustava ja innostava oppimisympäristö, jossa jokainen oppilas voi kehittyä parhaalla mahdollisella tavalla.

Vakuutukset:

Oppilaalla tulee olla oma tapaturma ja vastuuvakuutus.

Ruokailu:

Oppilas voi tuoda omat eväät mukanaan tai vaihtoehtoisesti voimme tilata lämpimän lounaan koululle. Lounas maksetaan paikan päällä. Oma vesipullo mukaan.

Millaisia arvoja meidän koulussamme on?

Haluamme, että meidän kotikoulussamme kaikilla on hyvä olla. Arvojen noudattaminen ja hyvään elämään kasvattaminen näkyvät kaikessa toiminnassamme. Eettisenä nuorana meillä on rehellisyys, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja kaikkien kunnioitus.

Yksilöllisyys on meille tärkeä arvo. Jokaisella oppilaalla on oma oppimistyylinsä, jonka huomioimme opetuksen suunnittelussa. Koulussa opetus räätälöidään yksilöllisesti oppilaan vahvuuksia kuunnellen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi erilaisia tehtäviä tai opetusmenetelmiä. Lisäksi koulussa on mahdollisuus saada lisätukea oppimiseen tarvittaessa.

Yhteisöllisyys ja sosiaaliset taidot ovat meille myös tärkeitä arvoja. Rohkaisemme oppilaitamme ja annamme heille positiivista palautetta. Meillä kannustetaan keskusteluun.

Turvallisuus on meille tärkeä arvo. Haluamme luoda ilmapiirin, jossa jokainen oppija kehittyy ja kasvaa täyteen potentiaaliinsa. Huomioimme oppilaiden tarpeet ja kannustamme heitä onnistumaan. Kunnioitamme ja arvostamme kaikkia kotikoulumme jäseniä.

Arvostamme myös perhekeskeisyyttä ja huomioimme kunkin perheen oman arvokasvatuksen ja uskomukset.